Rozbiórki

Celem zapewnienia , pod względem ekonomicznym wydajnej oraz przyjaznej środowisku, rozbiórki niepotrzebnej elektrowni solarnej, musi powstać wpierw projekt jej demontażu i utylizacji.

Umożliwi on uporządkowany, selektywny demontaż, mający za zadanie systematyczną minimalizację utylizowanych materiałów, przy równoczesnej maksymalizacji srodków nadających się do ponownego recyklingu.