Odnawialne źródła energii

Długotrwałość, bezpieczeństwo oraz niezależność- wszystko to cechuje odnawialne źródła enegii.

Ze słońcem jako bezgranicznym zasobem energii, wyznaczyliśmy sobie za cel wykorzystywanie oraz wspieranie fotowoltaiki dla naszej przyszłości oraz dla wszystkich kolejnych generacji.

Lima Group postrzega długotrwałość jako całościową zasadę, która ma swoje miejsce w wymiarze socjalnym, technologicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Celem przetworzenia wymienionej długotrwałości w sukces przedsiębiorczy, kładziemy duży nacisk na jakość i profesjonalność. Niniejsze oferujemy od planowania do stawiania & konserwacji elektrowni solarnych i wiatrowych.

Wspólnie z naszymi partnerami rozwijamy zarówno lokalny jak i międzynarodowy rynek. Fotowoltaika przyczynia się w istotnym stopniu do zaopatrzania w energię w przyjazny dla środowiska sposób, a co za tym idzie przynosi zyski poprzez zdecentralizowane oraz regionalne wytwarzanie energii.

Lima Group GmbH to niezależny od producenta oferent indywidualnie dla klienta konfigurowanych, wysokojakościowych elektrowni fotowoltaicznych. Niniejsza grupa przedsiębiorstw wznosi , zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej , wydajne systemy fotowoltaiczne we wszystkich możliwych wielkościach. Lima Group oferuje wszystkie możliwe usługi związane z całkowitym okresem użytkowania elektrowni fotowoltaicznych czy wiatrowych. Z naszym długoletnim doświadczeniem w planowaniu oraz budowie instalacji solarnych , chcemy nasz istniejący potencjał w dalszym stopniu wykorzystywać i wydobywać. Wspólnie z naszymi partnerami handlowymi w ramach projektów- transakcji handlowych „rozwijamy” energię.