Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu należy do „grupy” procesów zakładowych, które w ostatnich latach znacznie zyskały na znaczeniu.

Z 40 % udziałem dotyczących kosztów przedsiębiorstwa, utrzymanie ruchu stanowi istotny czynnik konkurencji dla produkujących przedsiębiorstw. LIMA oferuje wysoko wykwalifikowany personel, który w wyniku wieloletniego doświadczenia w obszarze montażu i demontażu dysponuje niezbędnymi kompetencjami.

W temacie utrzymania ruchu pierwsze miejsce zajmuje specjalizowanie się w realizowaniu zadań podstawowych. Państwo koncentrujecie się na zagadnieniach zasadniczych, my natomiast zajmujemy się procesami pobocznymi takimi jak: tworzenie planów konserwacji, przeprowadzanie prac konserwacyjnych, nadzór chłodziw, jak również usługami związanymi z wymianą, filtracją olejów włącznie z badaniami laboratoryjnymi.