Ekspertyzy rzeczoznawcze

Czuwamy nad prawidłowym i regularnym przebiegiem zleconych ekspertyz. Nasi pracownicy w regularnych cyklach, po uprzednich indywidualnych konsultacjach z Państwem, przejmują wszelkiego rodzaju prace kontrolne, tak by nie ograniczały one swobody Państwa pracy.