On-Site Management

Lima Group GmbH oferuje kolejny segment, którego celem jest odciążenie zadań zaróno zakładowych jak i administracyjnych. On – Site skierowany jest w pierwszej kolejności do Państwa Przedsiębiorstwa , w którym to istnieje wysokie zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych z jednakowymi kwalifikacjami.

Poprzez szeroką gamę świadczeń jesteście Państwo kompleksowo wspierani za pomocą nastepującej palety usług:

  • Od doradztwa i planowana,po przez rozpoznawanie potrzeb i rekrutację, wprowadzenie i integrację pracowników w Państwa przedsiębiorstwie, do kompletnego/pełnego wykonywania zadań organizacyjnych i administracyjnych.
  • Z tego miejsca pragniemy zająć się koordyncją , realizacją powierzonych zadan oraz objąć opieką wszystkich zatrudnionych w Państwa zakładzie zatrudnionych pracowników. W dalszej kolejności nasz On-Site Menagement przejmuje obowiązki związane z sporządzaniem analiz przebiegu pracy i jej procesów, kierowanie nimi a także narzędzia mające na celu optymalizację.
  • Współpraca firm z reguły z wieloma usługodawcami personalnymi, obliguje/skłania nas do zaoferowania Państwu usług „ Mastera” . Osoby, która będzie w ramach tegoż elastycznego modelu, będzie pełniła funkcję koordynatora wszystkich pracowników tymczasowych.

Korzyści i zyski wynikające dla Państwa Przedsiębiorstwa włącznie z usługami powierzonymi pracownikom :

  • Płynna komunikacja oraz Work flow ( przepływ informacji), co zapewnia krótszy czas i szybsze reagowanie na zaistniałe problemy.
  • Przejęcie zadań związanych z zarządzaniem pracownikami oraz dodatkowo wszystkich czynności organizacyjnych i administracyjnych. Niniejsze umożliwia efektywniejszą pracę Państwa pracowników, przy równoczesnym zwiększeniu produktywności oraz redukcji kosztów.
  • Optymala opieka jak również szybka integracja pracowników tymczasowych w Państwa przedsiębiorstwie.
  • Wybór adekwatnych pracowników („sił roboczych” )odbywa się puli pracowników LIMA GmbH oraz z nią wpółpracujących agencji.