Impressum

Odpowiedzialni za treść:
Andrea Wimmer

LIMA Group GmbH
Rosenheimer Str. 4
D-83620 Feldkirchen-Westerham
Tel.: +49 (0)8063 20662-0
Fax: +49 (0)8063 20662-990
E-Mail: info@lima-group.com
Web: http://www.lima-group.com

Sąd Rejonowy: Monachium HRB Nr.: 151523
NIP UE: DE233840063

Prezes Zarządu: Andrea Wimmer
Wspólnicy: Andrea Wimmer, Michael Tarabochia

Pouczenie:
Informacje na tej stronie chronione są prawem autorskim. LIMA Group GmbH, względnie każdy posiadacz praw zastrzegają sobie wszelkie prawa autorskie. Niniejszym udzielamy Państwu uprawnień , które w każdej chwili mogą zostać odwołane, dościągnięcia informacji z tej strony na Państwa komputer wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego oraz sporządzenia pojedynczej kopii. Wszelkie inne sposoby korzystania, w szczególności sporządzanie dodatkowych kopii, wszelkie formy opracowania, jak również przedmiotowe i elektroniczne połączenie z innymi zasobami danych, wymagają naszej zgody pisemnej. Strony internetowej nie wolno ani w całości, ani częściowo przegrywać na inny serwer. Mimo wszelkiej staranności Lima Group GmbH nie przejmuje odpowiedzialności za poprawność , aktuialność i kompletność informacji zawartych na tej stronie. Jeśli niniejsza strona oferuje połączenia do serwerów, które są utrzymywane przez osoby trzecie, nasze wykluczenie odpowiedzialności , obowiązuje również także dla informacji i treści plików , które użytkownicy przejmują ze stron internetowych osób trzecich.