O nas

Jesteśmy firmą prowadzącą działalność na skalę globalną. Oferujemy usługi w zakresie montażu urządzeń, przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu ciężkiego , energii odnawialnej oraz budowy pojazdów i maszyn. W ww. sektorach pracujemy poprzez wsparcie produkcyjne zarówno pojedynczych jak i kompleksowych oddziałów zewnętrznych. Wszystko to oferujemy w formie serwisu personalnego , outsourcingu oraz umów o dzieło.

Chronologia:

2004
 • Założenie LIMA Group GmbH, München
Nasze usługi:
 • Wynajem pracowników tymczasowych ( w zakresie pracowników wysoko wykwalifikowanych, techniki nuklearnej i inżynierii)
2005 Utworzenie oddziałów:
 • Sachsen, Mylau
2006
 • Założenie LIMA Workforce GmbH, München
Nasze usługi:
 • Montaż elektrowni fotowoltaicznych wolnostojących
 • Montaż elektrowni fotowoltaicznych dachowych
 • Montaż elektrowni wiatrowych
 • Montaż konstrukcji stalowych
 • Montaż w zakresie budowy maszyn
 • Doradztwo & planowanie
2007
 • Utworzenie LIMA Consulting Polska Sp. z o.o.
  Rybnik i Kędzierzyn Koźle
Nasze usługi:
 • Rekrutacja wysoko wykwalifikowanego personelu
2008
 • Utworzenie LIMA Services Austria GmbH
Nasze świadczenia:
 • Wynajem pracowników tymczasowych ( pracownicy wysoko wykwalifikowani i inżynierzy)
2009
 • Założenie LIMA Industrial Solutions GmbH
Nasze usługi:
 • Dystrybucja/ sprzedaż komponentów w zakresie energii odnawialnej
 • wynajem pracowników tymczasowych ( w zakresie pracowników wysoko wykwalifikowanych i inżynierii)

LIMA Group GmbH jest członkiem Izby Handlu Zagranicznego w Kanadzie z przedstawicielstwem w Toronto oraz w Anglii w Londynie. Użytkowanie biur może nastąpić w każdej chwili.